Handelsbetingelser

Tilbud og aftale er gældende fra modtagelse af accept fra køber på telefon eller mail. 

Alle priser er ekskl. moms. 
Er du privatperson skal du huske at lægge 25% af prisen oveni medmindre andet er aftalt.

Ved evt. prisgivning i fremmed valuta er kursen på tidspunktet for rettidig betaling gældende i forholdet til danske kroner.

 

Udover tilbudt eller aftalte pris er Studio M berettiget til at kræve ekstra betaling for følgende: 
- Ekstra arbejde som ikke var aftalt da tilbud og aftale indgik
- Arbejde der påfalder efter materialer/produkter er sat i produktion - fx rettelser til et produkt som er sat i produktion. Produktionen for nyt materiale skal hermed dækkes af køber.

 

Levering sker mellem 5-10 hverdage efter arbejdet er fuldendt og sat i produktion.
Ønskes der hurtigere levering kan der betales ekstra for dette. 100 DKK ekstra og leveringen finder sted inden for 3 hverdage. 

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer der skyldes transportøren.

Betaling sker på den dato på fakturaen der angives som sidste rettidige betalingsdag, som oftest er 14 dage efter modtagelse af faktura.

Forarbejde og udkasts lavet af Studio M må ikke videregives til tredjemand. Når et endeligt produkt er købt og modtaget er dette tilladt.

Kan køber ikke dokumentere via mail eller samtale, at der er fejl og mangler ved produktet anses dette ikke for fejl og mangler. Det er derfor vigtigt at produktbeskrivelsen er nøje gjort, således ingen fejl og mangler finder sted.

Studio M er helt eller delvist berettiget til at lade arbejdet blive fuldført af underleverandører.